Luminant Pix | 2017-05-18 - SHS Varsity vs Stratford (Senior Night)

DJI_0002-1.jpgDJI_0006-5.jpgDJI_0012-9.jpgDJI_0014-11.jpgDJI_0015-12.jpgDJI_0030-24.jpgDJI_0035.jpgDJI_0036.jpgDSC_0023.jpgDSC_0027.jpgDSC_0030.jpgDSC_0031.jpgDSC_0032.jpgDSC_0034.jpgDSC_0036.jpgDSC_0038.jpgDSC_0040.jpgDSC_0041.jpgDSC_0042.jpgDSC_0043.jpg